مرکز تست حرفه ای محصول

این شرکت الزامات کیفی دقیقی برای محصولات دارد.

برای محصولات تولیدات مختلف، اندازه گیری و آزمایش در مقیاس های مختلف را انجام می دهیم و تنها پس از رسیدن به استانداردهای مربوطه، محصولاتی را در مقادیر زیاد و استانداردهای بالا تولید می کنیم که نیازهای مشتریان را برآورده می کند.


2688-202112031520219791.jpg

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی